Liceu Arte

Liceul Teoretic „Grigore Grigoriu”, profil arte (muzică), cu sediu la mănăstirea „Sf. Femei Mironosițe Marta si Maria”

„Muzica pornește de la inima și se adresează inimilor”
George Enescu

"Încurajarea artelor si literelor si dezvoltarea lor dovedesc adevãrata civilizatie a unui popor"
R. Ionescu-Gion

În Grecia antică muzica avea un rol deosebit în educația tinerilor. Aceasta se datorează opiniei conform căreia muzica este necesară pentru dezvoltarea simțului pentru frumos (greacă to kalon), crucial în viață, de la o vârstă fragedă, într-un context simplu și ușor de apreciat. Acest simț va ghida în viitor alegerile tânărului sau omului matur în multe alte domenii.

Muzica este o modalitate unică de a sublima şi transfigura realitatea înconjurătoare, astfel încât universul să capete în ochii pământeanului sonorităţi divine.

Studiul muzicii reprezintă preocuparea principală a elevilor noştri, aceasta reflectându-se în participările la concursurile şcolare, festivaluri şi concerte susţinute cu diverse ocazii, toate acestea aducând prestigiu liceului nostru atât pe plan naţional, cât şi internaţional.

Școala noastră se doreste a fi locul unde dragostea pentru Dumnezeu și muzica este la ea acasa.

Liceul este continuarea activității Școlii de Regenție, care a funcționat în cadrul mănăstirii în perioada anilor 1998 – 2008. Școala de Regenție pregătea dirijori de cor bisericesc. Profesorul și compozitorul Ion Melnic, care a pus bazele corului școlii și a celui de maici, a inspirat dragostea pentru cântare în rândul tinerelor, care până astăzi aduc lumină prin bisericile din lume.

Din 2008 activitatea școlii a fost suspendată, iar din 2017 este reorganizată în subunitate cu profil arte la nivel liceal. Liceul are drept scop dezvoltarea potenţialului uman prin oferirea unei oferte educaționale de calitate. Elevele liceului susțin examenul de BAC la profilul Artă, ceea ce le asigură posibilitatea de a accede la treptele superioare de învățământ din Republica Moldova. Planul de învățământ, precum și conținuturile disciplinelor muzicale, formează elevelor competențe muzical-artistice specifice, ceea ce face posibilă participarea discipolelor în diferite evenimente culturale nu doar la nivel local .

Disciplinele muzicale individuale cum ar fi: dirijarea corală, canto și pianul, asigură dezvoltarea aptitudinilor muzicale prin individualizarea metodelor de predare în conformitate cu abilitățile și capacitățile personale ale elevelor.

Corpul didactic al instituției este recrutat cu minuțiozitate, având ca și criteriu primordial de selectare competență profesională. Astfel printre cadrele didactice se regăsesc personalități notorii din domeniul artei muzicale, precum și cadre didactice calificate cu studii de master și doctorat.

Baza tehnico-materială a mănăstirii asigură întru totul funcționarea Liceului. În egală măsură elevele beneficiază de cazare, alimentare gratis, au acces liber la piane, internet, sursele bibliotecii etc.

Anual are loc admiterea în liceu. Termenii și procesul de admitere este coordonat și desfășurat conform actelor reglatorii, emise de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova.

Realizările obţinute a discipolelor în anii de activitate a liceului, contribuţia unui corp didactic experimentat, ne permit să constatăm o perspectiva pozitivă de dezvoltare a instituției la moment și să ne dorim înscrierea ei ulterioară în lista celor mai bune licee din Republica Moldova.

Admiterea

 • Limba de studii – română;

Vor fi admise absolventele gimnaziilor în baza concursului de note și a probei de aptitudini muzicale;

Admiterea în clasa a X-a se efectuează în două etape:

Etapa I

 • Înscrierea candidaților și depunerea actelor
 • Susținerea probei muzicale

Etapa II

 • Înscrierea candidaților și depunerea actelor
 • Susținerea probei muzicale

Acte necesare:

 1. Cerere de înscriere;
 2. Certificatul de absolvire a gimnaziului în original și copie;
 3. Buletin de identitate sau adeverință de naștere în original și copie;
 4. Adeverință medicală;
 5. 4 fotografii 3×4 cm;
 6. Copia diplomelor la olimpiade (dacă există).

Contacte

Tel. +(373) 78150051 (între orele 12.00 – 17.00)

e-mail: liceuarte2019@gmail.com

facebook Liceul Teoretic cu profil Arte

Mănăstirea „Sfintele Femei Mironosițe Marta și Maria”

Hagimus, r-nul Căușeni