Reguli de Comportament

REGULI DE COMPORTAMENT ÎN SFÂNTA MĂNĂSTIRE

Dragi pelerini,
Mănăstirea este casa lui Dumnezeu în toate ale ei. Mănăstirea este poarta cerului, locul fericirii și al împlinirilor. Mănăstirea este cerul cel de pe pământ şi locul în care se arată iubirea lui Dumnezeu. Iar cerul se întâlneşte cu pământul în sufletul celor ce cred și fac voia lui Dumnezeu. În mănăstire, Dumnezeu şi Maica Domnului sunt prezenți în chip deosebit. Mănăstirea este loc de rugăciune, pocăinţă şi tămăduire, atât pentru obștea sfintei chinovii, cât şi pentru pelerinii cei evlavioşi.
Suntem bucuroşi să vă primim ca oaspeți care își caută mântuirea, vizitatori și pelerini. Vă dorim ca popasul în acest așezământ închinat lui Dumnezeu să vă aducă folos sufletesc și întărire duhovnicească, prin rugăciune curată și osteneală jertfelnică, bine plăcute lui Dumnezeu.
În mănăstire se cere un comportament cuviincios și evlavios. Vă rugăm să respectați programul mănăstiresc şi să urmaţi regulile generale de comportare în sfânt locaş.
Aspectul exterior și comportamentul:
Un bun creştin trebuie să respecte mai multe reguli de bun-simţ atunci când calcă într-o biserică şi să intre cu sufletul deschis în Casa Domnului. Pornind de la o vestimentaţie adecvată, decentă, şi până la gesturile şi discuţiile dintr-un lăcaş de cult, toate fac parte dintr-un cod al bunelor maniere.

• Creştinul ortodox poartă cruce la gât. Crucea nu este nici bijuterie și nici talisman, ci chip al mântuirii omului și simbol al puterii lui Dumnezeu.
• Portul femeilor, atât în biserică cât și în afara ei, trebuie să fie cuviincios, așa cum ne învață Sfântul Apostol Pavel (1 Timotei 2:9-10): „Vreau, deasemenea, ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuviincios, cu ruşine şi sfială; nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe, ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor cari spun că sînt evlavioase.”
Așadar, femeile nu pot intra în incinta mănăstirii în haine indecente (pantaloni, şorturi, rochii scurte sau decoltate etc.), machiate, parfumate sau fără basma .

• Bărbaţii trebuie să poarte pantaloni lungi și cămaşă cu mânecă lungă. Hainele decoltate sau scurte sunt interzise, atât în incinta mănăstirii, cât şi în imediata sa vecinătate. În timpul slujbei bărbații stau în partea dreaptă a bisericii, femeile în partea stângă .
• În timpul şederii în mănăstire nu uitaţi că îndumnezeirea, ca scop al vieţii noastre pământești, nu este posibilă fără rugăciune, cumpătare, meditație și interiorizare, acestea toate fiind îndeletniciri neîncetate ale monahilor. De aceea vă rugăm să vă comportați cu acrivie, bunăcuviință și modestie, ca să vă puteți bucura și folosi de duhul mănăstiri.
• Vă rugăm să respectați ordinea și să păstrați curățenia, atât în mănăstire, cât şi în pădurea învecinată.
• Aruncați gunoiul şi resturile alimentare de orice fel doar în containerele pentru gunoi din incinta mănăstirii.


Este INTERZIS pe teritoriul mănăstirii:
• Să vorbiți cu voce tare, să strigați, să folosiți aparate sau instrumente muzicale. Vă rugăm să evitați orice activitate sau manifestare care ar putea tulbura liniştea în mănăstire.
• Să fumați şi să consumați băuturi alcoolice.
• Accesul în spațiul chiliilor şi orice alte încăperi.
• Să purtați convorbiri lungi cu vieţuitoarele mănăstirii. În general, dacă aveți probleme sau întrebari, adresaţi-vă maicii blagocine sau la pangarul mănăstirii. Dacă aveţi întrebări duhovniceşti, anunţaţi maica responsabilă la pangar, care vă va pune în legătură cu preotul slujitor.
• Să nu lăsați nesupravegheați copiii minori.
• Să desfășurați pe teritoriul mănăstirii activități specifice petrecerilor de nuntă: fotografierea sau filmarea mirilor ș.a.

Mărturisirea şi Împărtăşania
Cei ce doresc să se spovedească şi să primească Sfânta Taină a Împărtăşaniei trebuie să se pregătească din timp:
• Să fie împăcaţi cu toţi: familia, prietenii, cu cei pe care i-au supărat şi cu cei care i-au supărat.
• Să poarte cruce la gât, atât adulții cât şi copiii, fără excepţie.
• Să postească înainte de Sf. Împărtășanie timpul indicat de duhovnic.
• Să participe la slujbele din ziua respectivă (Vecernia, Utrenia, Sf. Liturghie).
• Să citeacă Canonul şi cele 12 rugăciuni înainte de Sf. Împărtăşanie.
• Să-și curăţească sufletul prin Taina Sfintei Spovedanii
• După primirea Sf. Împărtășanii, să rămână în Biserică și să asculte rugăciunile de mulțumire pentru Sf. Împărtășanie
În zile de rând (lucrătoare), mărturisirea se face de cu seară, în timpul slujbei de noapte, la Utrenie. În zile de duminică şi sărbători – în timpul privegherii de seară.
Persoanele nebotezate în credinţa ortodoxă nu pot primi prescura, împărtăşania sau antidoră (anafură).

Cazarea şi masa
• Pentru a fi găzduiţi în arhodaricul mănăstirii, pelerinii pot apela 078150058, sau pot solicita la magazinul bisericesc să fie puși în legătură cu maica responsabilă pentru cazare.
• Durata cazării nu poate depăși trei zile, cu excepția cazurilor deosebite, încuviințate de conducerea mănăstirii.
• Conform tradiţiei mănăstireşti, bărbaţii şi femeile sunt cazaţi separat.
• Mănăstirea poate refuza cazarea unor vizitatori din considerente duhovniceşti, pentru a păstra bună rânduiala în sfântul locaș.
• Pelerinii trebuie să participe la slujbele mănăstiri şi să îndeplinească ascultările încredinţate spre al lor folos duhovnicesc.
• Masa este oferită gratuit, respectându-se cu strictețe programul stabilit pentru pelerini.

TERMINOLOGIE

PANGÁR
Pangar – este magazinul pelerinului si al credinciosului. Pangarul este locul de unde fiecare crestin isi poate cumpara cele de trebuinta vietii liturgice bisericesti si personale. Pangarul este locul de unde credinciosii isi pot lua lumanari, tamaie, smirna, carbune, prescuri, icoane, carti duhovnicesti, cruciulite sculptate, metaniere, cat si alte asemenea lucruri de folos. Din gr. pangári. pangál și -ár n., pl. e (ngr. pangali și pangári, loc scobit unde încape o tejghea, o bancă, d. bánka, bánkos, bancă lungă, care vine d. it. banco, bancă). Mold. Munt. Masa orĭ tejgheaŭa unde se vînd lumînările la biserică. (Și la Cod. M. N. 1, 121).
TRAPÉZĂ
Trapeza – Sufragerie a unei mănăstiri. Din gr. τραπέζα „masă” prin intermediul sl. trapeza (Murnu, 57; cf. Vasmer, Gr., 143), gr. τραπεζαρεïον, trapezărie, s. f. (refectoriu), cu suf. -ie; trapezar(iu), s. m. (persoană care pune masa într-o trapeză).
ARHONDARÍC
Arhondaric – arhondaricuri, s. n. Clădire sau aripă a unei clădiri dintr-o mănăstire ortodoxă rezervată oaspeților; arhondărie. [Pl. și: arhondarice] – Din ngr. arhondaríki. odaie de primire pentru oaspeți la mănăstiri.