Pelerinaje

DESPRE PELERINAJE

1. Pelerinajul este o călătorie sfântă a omului, ca răspuns la chemarea tainică a lui Dumnezeu.

2. Pelerinajul este, pentru nenumărați credincioși, prilej de mărturisire a credinţei și a dragostei față de cele sfinte.

3. Pelerinajul este materializarea dorinței creștinului de căutare a sfințeniei și a modelor de sfințenie. Dorința aceasta izvorăște din râvna creștinulului care știe că este străin pe acest pământ și că se află neîncetat în pelerinaj spre adevărata patrie cerească.

4. Locurile sfinte de pelerinaj reprezintă locuri de aducere aminte pentru toate generațiile de pelerini.

5. Pelerinajele îi ajută și îi îndeamnă pe pelerini să cugete mai profund la Dumnezeu și la lucrarea Lui, să cerceteze și să afle ce așteaptă Dumnezeu de la om, urmând exemplul sfinților - modele veșnice de urmat pentru oamenii care doresc să trăiasca o viață creștină autentică.

6. Pelerinajele ajută la întărirea legăturii cu Dumnezeu. Iar legătura cu Dumnezeu aduce bucurie în inimă.

7. Nenumărate și nebănuite sunt roadele pelerinajului. Duhul Sfânt trezeşte în om o mare dorinţă de sfinţenie și de înnoire a vieţii. Iar când pelerinajul este însoţit şi de rugăciuni, de priveghere, de spovedanie, de împărtăşire euharistică, de convorbiri duhovniceşti cu alţi pelerini, atunci el devine izvor de bucurie şi pace sufletească.

8. Așadar, la chemarea tainică a lui Dumnezeu, pelerinii pornesc în călătorii sfinte, lăsându-se călăuziți de pronia Sa pe calea către Împărăția Luminii și a vieții celei veșnice.

RÂNDUIALA COMPORTĂRII ÎN BISERICĂ

Regulile, în biserică, se numesc rânduieli. Toți cei care îi trec pragul, pelerini și turiști, sunt chemați să le respecte cu întreaga bună-cuviința, dacă vor să aibă folos duhovnicesc. Iar cei care nu le respectă, să știe că își aduc grea osandă.

• Participarea la slujbele divine reprezintă o răsplată pentru ostenelile pelerinilor şi o mare mângâiere sufletească.

• La intrarea în biserică, creștinii ortodocşii se însemnează cu semnul sfintei cruci de trei ori. Semnul sfintei cruci se face cu atenţie şi evlavie, corect, în semn de respect faţă de patimile de pe Cruce ale Mântuitorului pentru mântuirea neamului omenesc. Semnul crucii făcut cu neatenţie sau incorect este păcat.

• Deconectaţi telefonul mobil înainte de a intra în biserică şi, ca regulă generală, pe toată durata prezenței pe teritoriul mănăstirii.

• La slujbă veniţi din timp, cu pomelnicele scrise dinainte, ca să aveţi posibilitatea de a vă închina la sfintele icoane şi de aprinde lumânări.

• Păstrați liniştiea în biserică pe toata durata săvârșirii sfintelor slujbe, contribuind astfel la menţinerea stării de rugăciune şi evlavie.

• Mai înainte de a merge la biserică, împacă-te cu toţi cei cu care eşti certat; doar atunci cererea „şi ne iartă nouă păcatele noastre, după cum şi noi iertăm greşiţilor noştri” nu ţi se va transforma în osândă.

• Stând în biserică, nu privi nici în dreapta, nici în stânga, deoarece aceasta te sustrage de la rugăciune şi de la concentrarea la sfintele slujbe. Eşti în casa lui Dumnezeu, stai de vorbă cu El.

• Vorbirea în biserică este un păcat mare, mai ales după începerea slujbei. Nici tu nu te rogi, şi nici pe cel de lângă tine nu-l laşi să se roage.

• Ascultă cu luare aminte Apostolul, Evanghelia şi predica, ce se rostesc la Sfânta Liturghie, ca să le poţi spune şi altora despre cele auzite.

• După slujbă, du-te acasă fără să mai zăboveşti cu bârfe şi alte poveşti sau, Doamne fereşte, să te abaţi la vreo cârciumă, ca nu cumva să îţi pierzi harul pe care l-ai dobândit la biserică.

Păstrează bucuria Sfintei Liturghii cât mai mult în sufletul tău, hrănindu-te din harul pe care l-ai dobândit în biserică. „Luminează-ți inima cu credința, întărește-o cu nădejdea, încălzește-o cu dragostea, cădește-o cu rugăciunea, curăț-o cu lacrimile, hrănește-o cu Sângele Domnului și o înalță spre cer, precum o cândelă aprinsă. Numai așa vei putea aștepta cu pace trecerea din această lume pământească în lumea cea cerească, fără cutremurul păcătosului ori mustrarea conștiinței.”

Formule de adresare către fețe bisericești și viețuitori de mănăstire

Creștinul nu trebuie să se adreseze preo¬tului cu formule ca: „Bună dimineaţa!”, „Să tră¬iţi!”, „Noroc!” şi nici chiar „Doamne ajută!”. El trebuie să ceară binecuvântarea spunând: „Binecuvântaţi, Părinte!”, sau „Blagosloviți!”, ceea ce înseamnă acelaşi lucru. Răspunsul preotului poate fi: „Domnul!”, „Domnul şi Maica Domnului!” sau „Domnul Dumnezeu!”, însem¬nând prin aceasta: „Binecuvântarea Domnului, a Maicii Domnului sau a Domnului Dumnezeu să fie cu tine!”.

Când rosteşte „Binecuvântaţi!”, omul nu tre¬buie să-şi facă cruce în faţa preotului ca în faţa sfintelor icoane, ci doar să se aplece suficient cât preotul să-l poată însemna cu semnul Sfintei Cruci pe creştetul capului.

Dacă ne întâlnim cu un episcop se poate face metanie mare sau mică (închinăciune) fără să ne însemnăm însă cu semnul Sfintei Cruci. În cazul în care facem metanie mare, rămânem în genunchi până când acesta ne binecuvintează pe cap.

După ce am primit binecuvântarea, sărutăm mâna preotului sau episcopului, cinstind prin aceasta nu persoana sa în chip special, ci harul lui Dumnezeu cu care a fost investit.

Formulele de adresare folosite la în Biserica noastră sunt următoarele:

• Unei călugărițe: maică (numele) ori Cuvioasă maică. Dacă este stareță, ne putem adresa cu formula Preacuvioasă Maică Stareță, Preacuvioasă Maică sau Maică Stareță; Preacuvioasă maică este potrivit și pentru o maică în vârstă;

• Unui preot de mir: Preacucernice Părinte, sau simplu, Părinte;

• Unui ieromonah sau monah: Părinte, Cuvioase Părinte, Preacuvioase Părinte; iar în caz că este și stareț: Preacuvioșia Voastră, Preacuvioase Părinte Stareț sau Părinte Stareț;

• Unui episcop, episcop vicar ori arhiereu vicar: Preasfinția Voastră sau Preasfințite Părinte Episcop;

• Unui arhiepiscop sau mitropolit: Înaltpreasfinția Voastră sau Părinte Arhiepiscop;

• Unui mitropolit: Înaltpreasfinția Voastră sau Înaltpreasfințite Părinte Mitropolit;

• Patriarhului nostru: Preafericite Părinte Patriarh, Preafericirea Voastră ori Părinte Patriarh.

Comportamentul creștinului ortodox in Sfânta Biserică

Știm oare să ne comportăm în Sfânta Biserică atunci când mergem la dumnezeieștile slujbe? Iata câteva rânduieli de folos, primit de la Sfinţii Părinţi:

1. Intrând în biserică, creștinul îşi face semnul Crucii de trei ori, însoţind fiecare închinare cu o metanie si zice:

„Cel ce m-ai zidit, Dumnezeule, miluieşte-mă!”

„Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului!”

„Fără de număr am greşit, Doamne, iartă-mă!”