Izvorul Maicii Domnului

Izvorul a fost sfințit în vara anului 2005 în cinstea icoanei Maicii Domnului Izvorul Tămăduirii.

 „Izvorul Tămăduirilor” Maicii Domnului

Periodic, în zilele de luni, după Sfânta Liturghie, se săvârşeşte Rânduiala Sfinţirii Apei, în timpul căreia se citesc rugăciuni către Domnul nostru Iisus Hristos, Preasfânta Sa Maică şi Sfinţi pentru tămăduirea bolilor şi neputinţelor trupeşti şi sufleteşti. Harul Sfânt chemat prin rugăciunile slujitorilor Bisericii dă apei puterea Dumnezeiască pentru curăţirea bolilor şi neputinţelor celor ce vin cu credinţă şi rugăciune umilită, prin afundarea de trei ori, nădăjduind în mila şi ajutorul lui Dumnezeu şi a Preacuratei Sale Maici, cu rugăciunile tuturor sfinţilor. Amin.

Creştinul care doreşte cu adevărat să afle puterea şi ajutorul lui Dumnezeu, înainte de a veni la Izvorul Maicii Domnului, trebuie să intre în Biserică, să se închine la icoane, la sfintele moaşte, să ţină Posturile de pe an, zilele de Miercuri şi Vineri, să fie mărturisit - neavînd păcate nespovedite - şi împăcat cu toţii, hotărît să-şi îndrepte viaţa. Căci Dumnezeu pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Sale şi ale Sfinţilor ajută pe robii Săi, care-L ascultă şi îndeplinesc poruncile Lui.

Reguli de comportare la Izvorul Maicii Domnului

  1. În ziua în care am luat Sfinta Împărtăşanie nu ne scufundăm în apă, deoarece avem în noi Trupul şi Sîngele Domnului nostru Iisus Hristos, care este mai presus de toate Sfintele Taine.
  2. În izvor este strict interzisă folosirea săpunului, a şampon şi oricăror detergenți.
  3. În interior vor intra fie numai femei, fie numai bărbaţi.
  4. Este strict obligatoriu ca femeile care se scufundă în apă să fie îmbrăcate în cămaşă și să nu fie fardate sau parfumate.
  5. Păstraţi curăţenia şi liniştea înainte, în timpul şi după scăldare în izvor.
  6. Apa din izvor este sfinţită şi poate fi folosită ca aghiasmă.
  7. Ajutorul lui Dumnezeu depinde mult de atitudinea noastră evlavioasă faţă de sfinţenie.
  8. Mănăstirea nu poartă nicio răspundere pentru lucrurile pierdute în incinta sau în vecinătatea izvorului.

Împărăteasa mea cea preabună și nădejdea mea, Născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți și acoperitoarea celor necăjiți, vezi-mi nevoia, vezi-mi necazul, ajută-mi ca unui neputincios, hrănește-mă ca pe un străin; necazul meu îl știi, deci dezleagă-l precum voiești, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă mângâiere bună, ci numai pe tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi, în vecii vecilor. Amin.