Arhivă

ȘCOALA DE REGENȚIE (1998 - 2008)

DESCHIDEREA ȘCOLII

În toamna anului 1997, prin hotărârea Consiliului Pedagogic de la Seminarul Teologic de la Noul Neamţ, sat Chiţcani, raionul Slobozia, Transnistria, cu binecuvântarea ÎPS Vladimir, Mitropolitul Chişinăului şi al Întregii Moldove în cadrul mânăstirii „Sf. Marta şi Maria”, sat Hagimus, raionul Căuşeni pe lângă Seminarul Teologic a fost deschisă Şcoala de Regenţie pentru fete (ȘR STC).

PREZENTAREA ȘCOLII

Şcoala prezenta o instituţie de învăţământ mediu muzical-teologic, care pregătea conducători de cor bisericesc şi profesoare de religie pentru şcolile Republicii. Directorul şcolii a fost numit duhovnicul mânăstirii, protoiereu mitrofor Andrei Cotruţa. Sarcinile Şcolii conform Statutului aprobat: instruirea, educarea şi formarea pe baze metodice sistematice a personalului bisericesc, capabil să asigure întărirea şi răspândirea credinţei ortodoxe, moralei creştine și dezvoltarea muzicii bisericești. Activităţile principale organizate în cadrul şcolii: cursuri, lucrări, colocvii, examene, practică liturgică şi didactico-catehetică.PROFESORIPersonalul didactic a fost alcătuit din profesori, lectori şi asistenţi, clerici sau mireni cu studii muzicale, pedagogice sau teologiceUnul dinte profesori a fost compozitorul, dirijorul, poetul și profesorul Ion Melnic (1934-2009).

ION MELNIC, SCURTĂ BIOGRAFIE

Născut în s. Mitoc, r-nul Orhei în 1934 la data de ???decembrie. Bunelul după tată, moș Toader, cântăreț la strană, a fost acela care i-a însuflat dragoste pentru cânt și credință. Fiind elev în satul natal, a cântat în orchestra de fanfară aproape la toate instrumentele, după propria sa mărturie. În clasa a IX-a a început să lucreze cu corul şcolii. A reușit să facă un cor pe două voci. În clasa X corul şcolii Nr. 2 din or. Orhei a obţinut locul I la competiţia raională. De atunci a hotărât să-și dedice viața muzicii. A intrat la Conservatorul de Stat din Chișinău, având cei mai de seamă profesori ca: L. Axionov, dirijor al orchestrei teatrului „Cehov” din Chişinău ș.a.Activitatea sa a fost marcată prin merite civile și bisericești:- Laureat al concursului Republican, Eminent în Cultura Uniunii Sovietice, eminent în Cultura Moldovei,- fondatorul corului „Amatorii de canto” or. Tiraspol, laureat al concursurilor republicane,- laureat al Festivalului Unional,- profesor de cîntului bisericesc la Seminarul Teologic Mănăstirea Noul Neamţ Chiţcani,- regent, profesorul Şcolii de Regenţie Mănăstirea Marta şi Maria,- fondatorul corului de maici de la mănăstirea „Marta și maria”,- dirijorul corului de eleve din cadrul Şcolii de Regenţie- autorul cărţilor de cîntece pentru voci egale: „Înger, îngeraş”, „Moştenire” pe versuri de Eugenia Postică, „Dorul împlinirii” pe versuri de Ion Găină, „Cruce, vers şi stea” pe versuri de Elena Găină, „Roagă-te” versuri de Alexei Mateevici, „Va veni o vreme” versuri Raisa Plăieşu,- a compus „Cîntările Sfintei Liturghii” şi lucrările: „Lăudaţi numele Domnului”, „Acum slobozește” „Cuvine-se cu adevărat” etc.- A fost înregistrat un CD la jubileul de 70 de ani „Întru slava Ziditorului” pe versuri de Sf. Ioan Iacob Hozevitul în interpretarea corului monahal de la mănăstirea „Marta și Maria”.Pe 10 decembrie 2009 a decedat în incinta mănăstirii din cauza unui acces vascular. Slujba de înmormîntare a fost cântată de preoți, absolvenți ai Seminarului teologic de la Noul- Neamț. Este înmormântat în cimitirul mănăstirii.„Regentul este acelaşi dirijor însă al corului Bisericesc. Nu poţi să înveţi pe cineva să fie regent. Regentul trebuie pregătit teoretic-muzical, trebuie să poată dirija. Dar nu aceasta e principal în această profesie. Desigur, trebuie să cunoşti un şir de discipline teologice; şi mai ales, Liturgica. Trebuie să poţi coordona cu oamenii, cu care lucrezi, să poţi citi cu auzul lăuntric partiturile. În sfârşit, trebuie să simţi slujba. Dar şi asta nu e de ajuns. Principalul este să simţi intuitiv puterile de sus. Altfel ca regent vei lucra formal, iar lucrul formal este lucru în zadar”. – Ion Melnic.Și-a dorit mult ca Școala de Regenție să aibă viitor prosper, cu acte recunoscute de Stat, eleve sârguincioase și profesori competenți.

PROCESUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Procesul de instruire se efectuaconform planului de studii. Anul de studii în secţia de zi se împarțea în două semestre, fiecare dintre acestea încheindu-se cu sesiunea de examene. La secția fără frecvență elevele susțineau examenele semestrial.Abiturienţilor şi elevelor li se acorda hrană şi cazare gratuită. În cursul anului şcolar, pe lângă orele de studii, elevele participau la slujbele bisericeşti, practicau cîntarea la strană. Anual participau la sărbătorile Zilele Naţionale Mateevici la Zaim şi Chişinău, prezentau tradiţiile creştine la sărbătorile de Naşterea Domnului, prezentau concerte de muzică ortodoxă şi patriotică la diferite evenimente religioase și culturale.Odată ce documentul de absolvire a Școlii de regenție a fost recunoscut doar în cadrul Bisericii Ortodoxe din R Moldova, ultimii ani numărul abiturientelor a scăzut considerabil.În anul 2008, prin hotărârea Consiliului Pedagogic, activitatea școlii a fost suspendată, cu speranța redeschiderii în cadrul Ministerului de Învățământ al Republicii Moldova.