Biserica Sfântul Apostol Andrei Cel Întâi Chemat

În vara anului 2000 a început defrișarea terenului pentru construcția noii biserici, la care au luat parte slujitorii și obștea mănăstirii, elevii Seminarului Teologic de la Noul-Neamț și elevele Școlii de Regenție din incinta mănăstirii.

Sfințirea temeliei a avut loc în anul 2001, de către duhovnicul mănăstirii, protoiereul mitrofor Andrei Cotruța, împreună cu un sobor de preoți.

În data de 19 septembrie 2002, la prima vizită a ÎPS Mitropolit Vladimir, a fost pusă piatra de temelie. Lucrările de construcție au început grație susținerii financiare din partea unei familii creștine din Moscova, Rusia – Evghenii și Elena Volcov, dimpreună cu prietenii lor (Vladimir Costrikin ș.a.).

Biserica este construită în formă de navă, cu 5 turle, altar și două abside laterale. În demisolul construcției se află Biserica de iarnă, cu hramul Sfântul Apostol Andrei Cel Întâi Chemat iar la parter este Biserica de vară, cu hramul Sfintele Femei Mironosițe Marta și Maria.

În 13 decembrie 2005, de ziua hramului și sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei cel Întîi Chemat, PS Dorimedont, Episcop de Edineț și Briceni, a oficiat prima Sfântă Liturghie în Biserica de iarnă, după care a sfințit crucile pentru cupole.

În anul 2005 au fost instalate 4 cupole, iar în 2006 cupola centrală și crucile. Biserica este acoperită cu tablă de cupru, iar pereții exteriori sunt îmbrăcați cu piatră.

Semiluna de la baza crucilor de pe cupole este emblema puterii imperiale bizantine; ea mai poate semnifica ancora mântuirii, ieslea din Bletleem, casa euharistică sau cristelnița de botez.

Mozaicul de pe frontonul bisericii reprezintă trei icoane: „Învierea Mântuitorului” , „Mironosițele la mormânt”, „Iisus și Mironosițele”.

Pictura bisericii este realizată pe pânză, în stil neobizantin și tehnică greacească, iar catapeteasma lucrată în lemn de tei este împodobită cu icoane pictate în aur.

Râvna Sfântului Apostol Andrei cel Întâi Chemat, ajuns prin Pronia Divină pe meleagurile noastre, este rădăcina trainică a tezaurului credinței noastre ortodoxe, a cărui sevă duhovnicească ne însuflețește lăuntric în lucrarea de înalțare a sfintelor locașuri, spre Slava lui Dumnezeu și cinstirea sfinților Lui.