Biserica Acoperământul Maicii Domnului

Prima biserică, cu o clopotniță mică, a fost construită în 1998, la numai un an după fondarea mănăstirii, prin jertfa și dăruirea lui Anatolie Cotruța, un vrednic ostenitor al Domnului,.

La întoarcea dintr-un pelerinaj la locuri sfinte, înarmată duhovnicește de la buna așezare monahicească din mănăstirea Pocrov din Kiev, s-a descoperit, maicii noastre starețe Egumena Marta și întregii obști, hramul hotărât pentru biserică: „Acoperământul Maicii Domnului”.

Văzând cu toții la praznicul Bunei Vestiri, în plină zi cu soare, minunea curcubeului pe cerul de deasupra mănăstirii, părintele duhovnic a rostit: ”Acesta este Acoperământul Maicii Domnului, ocrotitoarea călugărilor”.

Prima Liturghie a fost oficiată de către duhovnicul mănăstirii în Duminica Ortodoxiei din Postul Mare a lui 1998.

Biserica a fost pictată cu scene din viața Mântuitorului, în stil academic, de către Olga Soloviev, viețuitoare a mănăstirii.

Catapeteasma a fost împodobită cu icoanele celor 12 sărbători împărătești, iar icoana Maicii Domnului „Chezășuitoarea păcătoșilor” împreună cu 24 de părticele din sfintele moaște au fost dăruite de mănăstirea Noul-Neamț, Chițcani.

Aici Sfânta Liturghie a fost oficiată zilnic, până în anul 2005.

Acestă biserică reprezintă o comoară spirituală aparte în istoria mănăstrii: aici au fost date primele voturi monahale; aici s-au cunoscut măreția fără seamăn a primelor trăiri liturgice, osteneala dulce și rodnică a psaltirii neadormite, starea de smerenie și de rugăciune stăruitoare la plecarea genunchilor, bucuria la primirea primilor pelerini.