Biserica Sf. Femei Mironosițe Marta și Maria

Biserica principală, având hramul „Sfintele Femei Mironosițe Marta și Maria” este înfrumusețată cu o pictură neobizantină deosebită, realizată în perioada 2010-2017, în tehnică frescă și tempera, utilizând cu precădere nuanţe de culori pascale.

Catapeteasma, executată în stil baroc, din lemn de frasin cu elemente aurite, a fost lucrată în Rusia. Ea a fost împodobită cu icoane pictate în Sfântul Munte Athos, în stil bizantin cu foiță de aur.

Iconostasul este alcătuit din trei registre:

Primul registru, care se află la bază, cuprinde (de la stânga la dreapta) icoana Sf. Mironosițe Marta și Maria Magdalena, icoana Sf. Ioan Botezătorul, ușa diaconească dinspre miazănoapte cu Sf. Arhidiacon Lavrentie, icoana împărătească a Maicii Domnului cu Pruncul, porțile împărătești cu icoana Blagoveșteniei și cei patru Evangheliști în medalioane, icoana împărătească a lui Iisus Hristos Învățător, ușa diaconească dinspre miazăzi cu Sf. Arhidiacon Ștefan și icoana de Hram a Sfintelor Femei Mironosițe Marta și Maria.

Al doilea registru este compus din icoanele Praznicelor Împărătești cu icoana Cinei de Taină în centru.

Al treilea este registrul icoanelor cu Sfinții Apostoli Petru și Pavel, Sfinții Ierarhi Vasile cel Mare și Ioan Gură de Aur, Sfinții Mari Mucenici Dimitrie Izvorătorul de mir și Gheorghe purtătorul de biruință cu icoana Deisis în centru.

Sfântul Prestol este o lucrare de argintărie cu ferecătura de aur aplicată  integral.

 Candelabrul central este o operă de o rară frumuseţe artistică. Acesta este copia unui candelabru din Sankt-Petersburg, Rusia.

În spatele stranelor sunt așezate în chivote aurite două icoane impunătoare: în stânga icoana Sfiților ocrotitori ai mănăstirii, iar în dreapta icoana Sfântului Prooroc Ilie cu scene din viață, pictate în Sfântul Munte Athos.

Un dar prețios de la Sfânta Mănăstire Putna prezintă copia icoanei „Maicii Domnului cu Pruncul” împreună cu icoana Binecredinciosului Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, ambele așezate într-un chivot din lemn cu aur. Despre această icoană, stareţul Mănăstirii Putna, arhim. Melchisedec Velnic, spunea că „este o icoană cu mare har, în faţa căreia mulţi oameni şi-au găsit alinarea suferinţelor”.

Pilonii din interiorul bisericii sunt îmbrăcați cu chivote lucrate în lemn și aurite, în care sunt așezate  icoane pictate: Maica Domnului „Pantanassa”, tămăduitoare de cancer, Sfântul Mare Mucenic Mina, ocrotitorul celor păgubiți, Sfânta Ana, mama Maici Domnului, ocrotitoarea copiilor și a maternitații și o icoană rară „Maica Domnului însărcinată cu pruncul Iisus”, ocrotitoarea mamelor.

Biserica a fost dotată cu un tron arhieresc, scaune pentru preoți în Sfântul Altar, strana egumenei și strane călugărești, din lemn stejar sculptat în stil bizantin.

Ferestrele bisericii dinspre miazănoapte sunt decorate cu vitralii reprezentând icoana Mântuitorului „Împăratul slavei” cu Sfinții Apostoli Petru și Pavel, iar în partea sudică Maica Domnului „Egumena mănăstirilor” însoțită de Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil.

Pe ușile de intrare, executate din lemn masiv de stejar, sunt sculptate manual icoane, iar vitraliile ușilor din pridvor spre naos le reprezintă pe Sfintele Mironosițe Marta și Maria.

Prima Sfânta Liturghie a avut loc în anul 2017, pe data de 13 decembrie, în ziua pomenirii Sfântului Apostol Andrei Cel Întâi Chemat.

Ridicatu-s-a această capodoperă arhitectonică bisericească prin osteneala, strădania și jertfa viețuitorilor mănăstirii și a multor ctitori, binefăcători și credincioși. Tuturor acestora le aducem profunde mulțumiri, exprimându-ne recunoștința și dorindu-le să fie de-a pururi Fii ai Împărăției lui Dumnezeu. Fie ca râvna și lucrarea lor să aducă, celor care îi vor trece pragul, rod duhovnicesc bogat, bucurii sfinte în această viață și să le lumineze calea spre mântuire