Богослужения на месяц

PROGRAMUL LITURGIC

1-29 Februarie 2024

Joi, 1 februarie 2024 slujbă simplă

Sfântul Cuvios Macarie cel Mare din Egipt (390-391). Sfânta Muceniță Eufrasia din Nicomidia, fecioara (303). Sfântul Cuvios Macarie Alexandrinul (394-395). Sfântul Ierarh Marcu, Mitropolitul Efesului (1457). Sfântul Cuvios Arsenie, Episcopul insulei Corfu (959). Aflarea Moaștelor Sfântului Ierarh Sava de la Storojevo, (Rusia) (1652). Sfântul Macarie Postitorul de la Pecerska (XII). Sfântul Macarie diaconul, de la Pecerska (XIII-XIV).

TIMPUL SLUJBA BISERICA
4.00 Rugăciunile dimineții. Miezonoptica. Utrenia.
Ceasul 1, 3, 6. Sf. Liturghie
Sf. Apostol  Andrei
După  Sf. Liturghie Ierurgii  (parastas pentru cei adormiți, sfințire de mașini, etc)
19.00 Ceasul 9. Vecernia. Pavecernița mică cu canonul M. D

Vineri, 2 februarie 2024 slujbă cu Polieleu

Cuviosul Eftimie cel Mare (473). Sf. Mucenici In, Pim şi Rim, ucenicii Sfântului Apostol Andrei (I-II). Sfinții Mucenici Vas, Eusebie, Eutihie și Vasilid (303). Sfânta Muceniță Ana. Sfântul noul Mucenic Zaharia. Fericitul Petru Vameşul (VI). Sfântul Cuvios Eftimie schimnicul de la Lavra Peșterilor (Pecerska) (XIV). Sfântul Lavrentie Zăvorâtul de la Lavra Peșterilor (Pecerska) (XIII-XIV).

TIMPUL SLUJBA BISERICA
4.00 Rugăciunile dimineții. Miezonoptica. Utrenia.
Ceasul 1, 3, 6. Sf. Liturghie
Sf. Apostol  Andrei
După  Sf. Liturghie Ierurgii  (parastas pentru cei adormiți, sfințire de mașini, etc)
19.00 Ceasul 9. Vecernia. Pavecernița mică cu canonul M. D

Sâmbătă, 3 februarie 2024 slujbă simplă

Cuviosul Maxim Mărturisitorul (662). Sfântul Mucenic Neofit din Niceea (303-305). Sfânta Muceniță Agnia fecioara, din Roma (304). Sfinții Mucenici Evghenie, Achila, Candid și Valerian care au pătimit în Trapezunt (III). Sfântul Cuvios Maxim Grecul (1556). Cuviosul Zosim, episcopul Siracuzei din insula Siciliei.

TIMPUL SLUJBA BISERICA
5.00 Rugăciunile dimineții. Miezonoptica. Utrenia.
Ceasul 1, 3, 6. Sf. Liturghie
Sf. Apostol  Andrei
După  Sf. Liturghie Ierurgii  (parastas pentru cei adormiți, sfințire de mașini, etc)
18.00 Ceasul 9. Vecernia Mare cu Litie. Utrenia. Ceasul 1.
Rugăciunile de seară
Sf. Femei Mironosițe

Duminica a XXXV-a după Cincizecime, 4 februarie 2024 Priveghere

Sfântul Apostol Timotei, unul din cei 70. Sfântul Mucenic Anastasie Persul (628). Sfinții Mucenici Manuil, Gheorghe, Petru, Leon, Sioniu, Gavril, Ioan, Parod şi alţi 377 mucenici (817). Sfântul Sfințit Mucenic Anastasie diaconul din Lavra Peșterilor din Kiev (XII).

TIMPUL SLUJBA BISERICA
6.00 Ceasurile 3, 6. Sf.Liturghie Sf. Apostol  Andrei
8.00 Acatistul. Ceasurile 3, 6. Sf. Liturghie Sf. Femei Mironosițe
După  Sf. Liturghie Ierurgii (dezbrăcarea sfintelor veșminte peste cei bolnavi,
parastas pentru cei adormiți, sfințire de mașini, etc.)
19.00 Ceasul 9. Vecernia. Pavecernița mică cu canonul M. D Sf. Apostol  Andrei

Luni, 5 februarie 2024 slujbă simplă

Sfântul Sfințit Mucenic Clement, Episcopul Ancirei, Sfântul Mucenic Agatanghel și cei împreună cu dânșii (312). Cuviosul Mavsima Sirul (IV). Cuviosul Salaman Sihastrul din Persia (apr. 400). Sfântul Preacuviosul Evsevie.

TIMPUL SLUJBA BISERICA
4.00 Rugăciunile dimineții. Miezonoptica. Utrenia.
Ceasul 1, 3, 6. Sf. Liturghie
Sf. Apostol  Andrei
După  Sf. Liturghie Ierurgii  (parastas pentru cei adormiți, sfințire de mașini, etc) Izvorul Maicii Domnului
Sfințirea apei mici
19.00 Ceasul 9. Vecernia. Pavecernița mică cu canonul M. D Sf. Apostol  Andrei

Marți, 6 februarie 2024 slujbă cu Polieleu

Sfânta Xenia din Sankt Petersburg (XIX). Sfânta Cuvioasă Xenia din Roma, diaconița (în lume Eusebia) (V). Sfântul Mucenic Vavila din Sicilia, împreună cu ucenicii săi, Timotei și Agapie (III). Cuviosul Macedonie, din pustiul sirian (apr. 420). Pomenirea aducerii moaştelor sfântului cuvios mucenic Anastasie Persul (VII). Sfinții Mucenici Pavel, Pavsirie şi Teodotion (III-IV). Sfântul Preacuviosul Filipie preotul. Sfntul Preacuviosul Zosima.

TIMPUL SLUJBA BISERICA
4.00 Rugăciunile dimineții. Miezonoptica. Utrenia.
Ceasul 1, 3, 6. Sf. Liturghie
Sf. Apostol  Andrei
După  Sf. Liturghie Ierurgii  (parastas pentru cei adormiți, sfințire de mașini, etc)
19.00 Ceasul 9. Vecernia. Pavecernița mică cu Tricântarea. 

Miercuri, 7 februarie 2024 slujbă cu Polieleu

Sfântul Ierarh Grigorie Teologul, Arhiepiscopul Constantinopolului (389). Cuviosul Publie (Poplie) din Siria (380). Cuviosul Maris cântărețul (apr. 430). Sfântul Ierarh Bretanion, Episcopul Tomisului (380-381). Sfânta Muceniță Medula, dimpreună cu însoţitoarele sale. Sfântul Cuvios Apollo, pustnic din Egipt (IV). Cuviosul Anatolie cel Bătrân de la Optina (1894). Icoana Maicii Domnului ”Potolește întristările noastre”.

TIMPUL SLUJBA BISERICA
4.00 Rugăciunile dimineții. Miezonoptica. Utrenia.
Ceasul 1, 3, 6. Sf. Liturghie
Sf. Apostol  Andrei
După  Sf. Liturghie Ierurgii  (parastas pentru cei adormiți, sfințire de mașini, etc)
19.00 Ceasul 9. Vecernia. Pavecernița mică cu canonul M. D

Joi, 8 februarie 2024 slujbă simplă

Cuviosul Xenofont, soţia sa Maria şi fiii lor, Arcadie şi Ioan (V-VI). Cuviosul Simeon, numit Cel Bătrân, din Siria (apr. 390). Sfinții Mucenici Anania preotul, Petru temnicerul şi alţi şapte ostaşi care au fost cu dânşii (295). Sfântul Ierarh Iosif, Arhiepiscopul Tesalonicului (830). Sfântul Preacuviosul Amon.

TIMPUL SLUJBA BISERICA
4.00 Rugăciunile dimineții. Miezonoptica. Utrenia.
Ceasul 1, 3, 6. Sf. Liturghie
Sf. Apostol  Andrei
După  Sf. Liturghie Ierurgii  (parastas pentru cei adormiți, sfințire de mașini, etc)
19.00 Ceasul 9. Vecernia. Pavecernița mică cu canonul M. D

Vineri, 9 februarie 2024 slujbă cu Polieleu

Aducerea moaștelor Sfântului Ierarh Ioan Gură de Aur, Patriarhul Constantinopolului (438). Sfânta Marciana, împărăteasa, cea socotită între Sfinții Apostoli (apr. 112). Sfântul Cuvios Petru Egipteanul (IV). Sfântul Mucenic Dimitrie din Constantinopol (+1784).

TIMPUL SLUJBA BISERICA
4.00 Rugăciunile dimineții. Miezonoptica. Utrenia.
Ceasul 1, 3, 6. Sf. Liturghie
Sf. Apostol  Andrei
După  Sf. Liturghie Ierurgii  (parastas pentru cei adormiți, sfințire de mașini, etc)
19.00 Ceasul 9. Vecernia. Pavecernița mică cu canonul M. D

Sâmbătă, 10 februarie 2024 slujbă simplă

Sfântul Cuvios Efrem Sirul (373-379). Sfântul Cuvios Paladie, din Antiohia (Siria), sihastrul (IV). Sfântul Cuvios Isaac Sirul, episcopul cetății Ninive (VII). Sfântul Cuvios Iacov Sihastrul. Sfânta Muceniță Haris.

TIMPUL SLUJBA BISERICA
5.00 Rugăciunile dimineții. Miezonoptica. Utrenia.
Ceasul 1, 3, 6. Sf. Liturghie
Sf. Apostol  Andrei
După  Sf. Liturghie Ierurgii  (parastas pentru cei adormiți, sfințire de mașini, etc)
18.00 Ceasul 9. Vecernia Mare cu Litie. Utrenia. Ceasul 1.
Rugăciunile de seară
Sf. Femei Mironosițe

Duminica a XXXVI-a după Cincizecime, 11 februarie 2024 Priveghere

Aducerea moaștelor Sfântului Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul, episcopul Antiohiei (107). Sfinții Mucenici Romano, Filotei, Iperihie, Aviv, Iulian, Parigorie, Iacov, Sarvil, Vevea și Varsemeu care s-au săvârșit în Samosata (297). Sfinții Mucenici Silvan episcopul, Luca diaconul şi Mochie citeţul din Emeza (312). Sfinții mucenici Sarvil şi Vevea, sora lui, care au pătimit în Edesa (I-II). Sfântul sfinţitul mucenic Varsemeu, episcopul Edesei (I-II). Sfinții Cuvioși: Achepsima și Afraat Persul. Sfântul Mucenic Dimitrie, care a pătimit în Hios (+1802).

TIMPUL SLUJBA BISERICA
6.00 Ceasurile 3, 6. Sf.Liturghie Sf. Apostol  Andrei
8.00 Acatistul. Ceasurile 3, 6. Sf. Liturghie Sf. Femei Mironosițe
După  Sf. Liturghie Ierurgii (dezbrăcarea sfintelor veșminte peste cei bolnavi,
parastas pentru cei adormiți, sfințire de mașini, etc.)
18.00 Ceasul 9. Vecernia Mare cu Litie. Utrenia. Ceasul 1.
Rugăciunile de seară

Luni, 12 februarie 2024 Priveghere

Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur. Sfântul Sfințit Mucenic Ipolit, Episcopul Romei (III). Sfântul Mucenic Teofil cel Nou (784). Sfânta Muceniță Martina din Roma (228). Cuviosul Zinon din Capadocia, ucenicul Sfântului Vasile cel Mare (V) . Sfântul Petru, Țarul Bulgarilor (967). Sfântul Theodor Hagiul Noul Mucenic (1784). Fericita Pelaghia (Serebrennikova) de la Mănăstirea Diveevo (1884).

TIMPUL SLUJBA BISERICA
6.00 Ceasurile 3, 6. Sf.Liturghie Sf. Apostol  Andrei
8.00 Acatistul. Ceasurile 3, 6. Sf. Liturghie Sf. Femei Mironosițe
După  Sf. Liturghie Ierurgii (dezbrăcarea sfintelor veșminte peste cei bolnavi,
parastas pentru cei adormiți, sfințire de mașini, etc.)
19.00 Ceasul 9. Vecernia. Pavecernița mică cu canonul M. D Sf. Apostol  Andrei

Marți, 13 februarie 2024 slujbă simplă

Sfinţii doctori fără de arginţi făcători de minuni Chir şi Ioan şi Sfânta Muceniţă Atanasia, cu cele trei fiice ale ei Teodota, Eudoxia și Teoctista (311). Sfinții Mucenici Victorin, Victor, Nichifor, Claudiu, Diodor, Serafion și Papie (251). Sfânta Muceniță Trifena din Cizic (I).

TIMPUL SLUJBA BISERICA
4.00 Rugăciunile dimineții. Miezonoptica. Utrenia.
Ceasul 1, 3, 6. Sf. Liturghie
Sf. Apostol  Andrei
După  Sf. Liturghie Ierurgii  (parastas pentru cei adormiți, sfințire de mașini, etc)
19.00 Ceasul 9. Vecernia. Pavecernița mică cu canonul M. D

Miercuri, 14 februarie 2024 slujbă simplă

Înainte-prăznuirea Întâmpinării Domnului. Sfântul mucenic Trifon (250). Sfânta muceniţă Perpetua şi cei împreună cu dânsa : Satâr, Revcat, Satornil, Secund şi Felicitas (405). Cuviosul Vendemian, pustnicul (apr. 512). Cuviosul Petru Galatul din Antiohia (429). Sfântul Nou Mucenic Anastasie Naupliotul (1755). Sfântul Mucenic Carion. Sfântul Cuvios Timotei Mărturisitorul. Sfântul Cuvios Vasile Mărturisitorul, arhiepiscopul Tesalonicului (+871). Sfântul Mucenic Tion, împreună cu cei 2 fii ai săi, care s-au săvârşit prin sabie.

TIMPUL SLUJBA BISERICA
4.00 Rugăciunile dimineții. Miezonoptica. Utrenia.
Ceasul 1, 3, 6. Sf. Liturghie
Sf. Apostol  Andrei
După  Sf. Liturghie Ierurgii  (parastas pentru cei adormiți, sfințire de mașini, etc)
18.00 Ceasul 9. Vecernia Mare cu Litie. Utrenia. Ceasul 1.
Rugăciunile de seară
Sf. Femei Mironosițe

Joi, 15 februarie 2024 Priveghere

Întâmpinarea Domnului Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Sfântul Mucenic Agatodor. Stântul noul Mucenic Iordan Trapezunteanul. Sfântul noul Mucenic Gavriil.

TIMPUL SLUJBA BISERICA
6.00 Ceasurile 3, 6. Sf.Liturghie Sf. Apostol  Andrei
8.00 Acatistul. Ceasurile 3, 6. Sf. Liturghie Sf. Femei Mironosițe
După  Sf. Liturghie Ierurgii  (sfințire de mașini, etc.)
19.00 Ceasul 9. Vecernia. Pavecernița mică cu canonul M. D Sf. Apostol  Andrei

Vineri, 16 februarie 2024 slujbă simplă

Sfântul și Dreptul Simeon și Sfânta Proorociță Ana. Sfântul Prooroc Azaria (X î. Hr.). Sfinții Mucenici Papie, Diodor și Claudian (250). Sfinții Mucenici Adrian și Evul (apr. 308-309). Sfîntul Mucenic Vlasie cel din Cezareea Capadociei (III). Sfinții Mucenici: Pavel şi Simon, care s-au săvârşit prin sabie (IV). Sfântul Cuvios Claudiu. Sfântul Nicolae al Japoniei (1912). Icoana Maicii Domnului ”Îmblânzirea inimilor împietrite”.

TIMPUL SLUJBA BISERICA
4.00 Rugăciunile dimineții. Miezonoptica. Utrenia.
Ceasul 1, 3, 6. Sf. Liturghie
Sf. Apostol  Andrei
După  Sf. Liturghie Ierurgii  (parastas pentru cei adormiți, sfințire de mașini, etc)
19.00 Ceasul 9. Vecernia. Pavecernița mică cu canonul M. D

Sâmbătă, 17 februarie 2024 slujbă simplă

Sfântul Cuvios Isidor Pelusiotul (436-440). Cuviosul Nicolae Mărturisitorul, Egumenul Mănăstirii Studiților (868). Sfântul Sfinţit Mucenic Avramie, Episcopul Arvilului din Persia (344-347). Sfântul Nou Mucenic Iosif din Alep (Siria) (1686).

TIMPUL SLUJBA BISERICA
5.00 Rugăciunile dimineții. Miezonoptica. Utrenia.
Ceasul 1, 3, 6. Sf. Liturghie
Sf. Apostol  Andrei
După  Sf. Liturghie Ierurgii  (parastas pentru cei adormiți, sfințire de mașini, etc)
18.00 Ceasul 9. Vecernia Mare cu Litie. Utrenia. Ceasul 1.
Rugăciunile de seară
Sf. Femei Mironosițe

Duminica a XXXVII-a după Cincizecime, 18 februarie 2024 Priveghere

Sfânta Muceniță Agata fecioara din Palermo, Sicilia (251). Sfânta Muceniță Teodula și Mucenicii Evagrie, Macarie și Eladie împreună cu dânsa din Anazavria (304). Sfântul Polieuct, Patriarhul Constantinopolului. Cuviosul Teodosie cel din Scopelon, Cilicia. Sfântul Mucenic Antonie Atenianul. Sfântul Ierarh Teodosie, arhiepiscopul Cernigovului (1696). Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Aflarea celor pierduți”.

TIMPUL SLUJBA BISERICA
6.00 Ceasurile 3, 6. Sf.Liturghie Sf. Apostol  Andrei
8.00 Acatistul. Ceasurile 3, 6. Sf. Liturghie Sf. Femei Mironosițe
După  Sf. Liturghie Ierurgii (dezbrăcarea sfintelor veșminte peste cei bolnavi,
parastas pentru cei adormiți, sfințire de mașini, etc.)
19.00 Ceasul 9. Vecernia. Pavecernița mică cu canonul M. D Sf. Apostol  Andrei

Luni, 19 februarie 2024 slujbă simplă

Cuviosul Vucol, episcopul Smirnei (apr. 100). Sfinții Cuvioși Varsanufie cel Mare și Ioan, numit Proorocul (VI). Sfântul Ierarh Fotie, Patriarhul Constantinopolului (891). Sfântul Mucenic Iulian din Emesia (Homs, Siria de astăzi) (312). Sfânta Muceniţă Fausta Fecioara și Sfinții Mucenici Evilasie, Maxim şi cei împreună cu dînşii (305-311).

TIMPUL SLUJBA BISERICA
4.00 Rugăciunile dimineții. Miezonoptica. Utrenia.
Ceasul 1, 3, 6. Sf. Liturghie
Sf. Apostol  Andrei
După  Sf. Liturghie Ierurgii  (parastas pentru cei adormiți, sfințire de mașini, etc) Izvorul Maicii Domnului
Sfințirea apei mici
19.00 Ceasul 9. Vecernia. Pavecernița mică cu canonul M. D Sf. Apostol  Andrei

Marți, 20 februarie 2024 slujbă simplă

Sfântul Cuvios Luca cel din Elada (946). Sfântul Ierarh Partenie, episcopul Lampsacului (IV). Sfânta Cuvioasă Mastridia (580). Sfinţii 1003 Mucenici din Nicomidia (303). Sfântul Serapion, Episcop de Tmuis (Egipt) (apr. 356). Sfântul Mucenic Teopempt şi cei dimpreună cu dânsul. Sfântul Ierarh Aprion, episcopul Ciprului.

TIMPUL SLUJBA BISERICA
4.00 Rugăciunile dimineții. Miezonoptica. Utrenia.
Ceasul 1, 3, 6. Sf. Liturghie
Sf. Apostol  Andrei
După  Sf. Liturghie Ierurgii  (parastas pentru cei adormiți, sfințire de mașini, etc)
19.00 Ceasul 9. Vecernia. Pavecernița mică cu canonul M. D

Miercuri, 21 februarie 2024 slujbă simplă

Sfântul Mare Mucenic Teodor Stratilat (+319). Sfântul Prooroc Zaharia. Sfinții Mucenici: Nichifor şi Ştefan. Sfinții Mucenici: Filadelf şi Policarp. Sfântul Cuvios Perghet. Sfântul Ierarh Macarie, episcopul Pafosului din insula Cipru. Sfinții Mucenici: Nichifor şi Ştefan.

TIMPUL SLUJBA BISERICA
4.00 Rugăciunile dimineții. Miezonoptica. Utrenia.
Ceasul 1, 3, 6. Sf. Liturghie
Sf. Apostol  Andrei
După  Sf. Liturghie Ierurgii  (parastas pentru cei adormiți, sfințire de mașini, etc)
19.00 Ceasul 9. Vecernia. Pavecernița mică cu canonul M. D

Joi, 22 februarie 2024 slujbă cu Doxologie

Odovania praznicului Întâmpinării Domnului. Sfântul Mucenic Nichifor din Antiohia Siriei (+257). Sfinții Sfințiți Mucenici: Marcel, episcopul Siciliei, Pangratie, episcopul Tavromeniei, și Filagrie, episcopul Ciprului, ucenicii Sfântului Apostol Petru, care s-au săvârşit prin sabie (I). Sfântul Sfințit Mucenic Petru Damaschin. Sfântul Cuvios Roman Cilicianul, din Antiohia.

TIMPUL SLUJBA BISERICA
4.00 Rugăciunile dimineții. Miezonoptica. Utrenia.
Ceasul 1, 3, 6. Sf. Liturghie
Sf. Apostol  Andrei
După  Sf. Liturghie Ierurgii  (parastas pentru cei adormiți, sfințire de mașini, etc)
19.00 Ceasul 9. Vecernia. Pavecernița mică cu canonul M. D

Vineri, 23 februarie 2024 slujbă cu Polieleu

Sfântul Sfințit Mucenic Haralambie și cei împreună cu el, Sfinții Mucenici Porfiriu şi Vaptos (202). Sfintele Mucenițe fecioare: Enata din Gaza şi Valentina din Cezareea. Sfântul Mucenic Pavel din Gaza. Sfântul Cuvios Zenon din Cezareea Capadociei.

TIMPUL SLUJBA BISERICA
4.00 Rugăciunile dimineții. Miezonoptica. Utrenia.
Ceasul 1, 3, 6. Sf. Liturghie
Sf. Apostol  Andrei
După  Sf. Liturghie Ierurgii  (parastas pentru cei adormiți, sfințire de mașini, etc)
19.00 Ceasul 9. Vecernia. Pavecernița mică cu canonul M. D

Sâmbătă, 24 februarie 2024 slujbă simplă

Sfântul Sfințit Mucenic Vlasie, episcopul Sevastiei în Capadocia și sfinții 2 prunci şi 7 femei, care au pătimit împreună cu Sfântul Vlasie. Sfânta Cuvioasă Teodora împărăteasa, sprijinitoarea Ortodoxiei. Sfântul Mucenic Gheorghe robul din Kratovo în Serbia.

TIMPUL SLUJBA BISERICA
5.00 Rugăciunile dimineții. Miezonoptica. Utrenia.
Ceasul 1, 3, 6. Sf. Liturghie
Sf. Apostol  Andrei
După  Sf. Liturghie Ierurgii  (parastas pentru cei adormiți, sfințire de mașini, etc)
18.00 Ceasul 9. Vecernia Mare cu Litie. Utrenia. Ceasul 1.
Rugăciunile de seară
Sf. Femei Mironosițe

Duminica Vameșului și a Fariseului, 25 februarie 2024 Priveghere

Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Iviron, numită "Portărița". Sfântul Cuvios Ierarh Meletie, arhiepiscopul Antiohiei celei Mari (+381). Sfântul Cuvios Ierarh Antonie al II-lea, arhiepiscopul Constantinopolului (+901). Sfinții Mucenici: Satornic şi Plutin, care s-au săvârşit prin sabie. Sfânta Cuvioasă Maria.

TIMPUL SLUJBA BISERICA
6.00 Ceasurile 3, 6. Sf.Liturghie Sf. Apostol  Andrei
8.00 Acatistul. Ceasurile 3, 6. Sf. Liturghie Sf. Femei Mironosițe
După  Sf. Liturghie Ierurgii (dezbrăcarea sfintelor veșminte peste cei bolnavi,
parastas pentru cei adormiți, sfințire de mașini, etc.)
19.00 Ceasul 9. Vecernia. Pavecernița mică cu canonul M. D Sf. Apostol  Andrei

Luni, 26 februarie 2024 slujbă simplă

Sfântul Cuvios Martinian pătimitorul, din Cezareea Palestinei și Sfintele Cuvioase Fotinia (Svetlana) fecioara și Zoe din Bethleem. Sfinții Apostoli din cei 70: Acvila, episcop de Eraclia, şi Priscila, soţia sa, care s-au săvârşit prin sabie (I). Sfântul Ierarh Evloghie, Arhiepiscopul Alexandriei (+608). Sfântul Cuvios Simeon, izvorâtorul de mir.

TIMPUL SLUJBA BISERICA
4.00 Rugăciunile dimineții. Miezonoptica. Utrenia.
Ceasul 1, 3, 6. Sf. Liturghie
Sf. Apostol  Andrei
După  Sf. Liturghie Ierurgii  (parastas pentru cei adormiți, sfințire de mașini, etc) Izvorul Maicii Domnului
Sfințirea apei mici
19.00 Ceasul 9. Vecernia. Pavecernița mică cu canonul M. D Sf. Apostol  Andrei

Marți, 27 februarie 2024 slujbă simplă

Sfântul Cuvios Auxentie, nevoitor în Muntele Oxeia. Sfântul Cuvios Maro (Maron), ieromonah din Cir în Siria (+423). Sfântul Ierarh Avraam, episcop de Carres în Mesopotamia. Sfântul Ierarh Filimon, episcop de Gaza în Palestina. Sfântul Cuvios Mucenic Gheorghe Croitorul din insula Metilene.

TIMPUL SLUJBA BISERICA
4.00 Rugăciunile dimineții. Miezonoptica. Utrenia.
Ceasul 1, 3, 6. Sf. Liturghie
Sf. Apostol  Andrei
După  Sf. Liturghie Ierurgii  (parastas pentru cei adormiți, sfințire de mașini, etc)
19.00 Ceasul 9. Vecernia. Pavecernița mică cu canonul M. D

Miercuri, 28 februarie 2024 slujbă cu Doxologie

Sfântul Apostol Onisim, unul din cei 70 și ucenicul Sfântului Apostol Pavel. Sfântul Cuvios Eusebiu Pustnicul, Siria (+440). Sfântul Mucenic Maior, ostaş din Gaza.

TIMPUL SLUJBA BISERICA
4.00 Rugăciunile dimineții. Miezonoptica. Utrenia.
Ceasul 1, 3, 6. Sf. Liturghie
Sf. Apostol  Andrei
După  Sf. Liturghie Ierurgii  (parastas pentru cei adormiți, sfințire de mașini, etc)
19.00 Ceasul 9. Vecernia. Pavecernița mică cu canonul M. D

Joi, 29 februarie 2024 slujbă simplă

Sfinții Mucenici Pamfil preotul, Valent diaconul, Pavel, Porfirie, Seleucie, Teodul, Iulian, Samuil, Ilie, Daniil, Ieremia și Isaia (307-309). Sfântul Ierarh Macarie (Nevski), Mitropolitul Moscovei (1926). Sfinții Mucenici din Persia, Martiropolis (IV). Sfântul Sfințit Episcop Maruta din Mesopotamia (422). Sfântul Mucenic Roman din Carpenesion (1694). Cuviosul Părintele nostru Flavian zăvorâtul. Cuviosul părintele nostru Flavian, patriarhul Constantinopolului.

TIMPUL SLUJBA BISERICA
4.00 Rugăciunile dimineții. Miezonoptica. Utrenia.
Ceasul 1, 3, 6. Sf. Liturghie
Sf. Apostol  Andrei
După  Sf. Liturghie Ierurgii  (parastas pentru cei adormiți, sfințire de mașini, etc)
19.00 Ceasul 9. Vecernia. Pavecernița mică cu canonul M. D